IBS

IBS står för irritable bowel syndrome, eller irriterad tjock tarm. Cirka 15-20% av befolkningen lider av IBS med varierande symtom såsom diarré, förstoppning, halsbränna, magsmärta och trötthet. IBS är en sjukdom där mat och stress har en stor inverkan.  I Sverige ges behandling med medicinering, KBT, hypnos och/eller kostbehandling.

IBS-KURS

Wetterhälsans IBS-kurs är en gruppkurs för dig med diagnosen IBS. Kursen passar dig som är motiverad till att göra kostförändringar med syfte att minska dina IBS-symtom. I kursen träffar du andra som har liknande symtom vilket för många är en fördel.

I kursen går vi igenom:

  • IBS som diagnos, symtom och generellt om vilka olika behandlingsalternativ som finns
  • Gruppdiskussioner vid varje tillfälle
  • Ätbeteende
  • Matdagbok som fungerar som underlag för att göra förändringar
  • Generella kostråd vid diarré och förstoppning
  • FODMAPs – kolhydrater som fermenteras i tarmen vilka kan påverka symtom negativt *
  • Viss stresshantering

 

*Kostbehandlingen FODMAP är en medicinsk kostbehandling från Australien. Flertal vetenskapliga studier visar mycket bra resultat. FODMAPs är olika grupper av fermenterbara kolhydrater som absorberas dåligt hos personer med IBS. I tarmen orsakar de jäsning och gaser och kan även orsaka rubbad vätskebalans och ge symtom såsom förstoppning och diarré. I kursen går vi igenom en del FODMAPs men inte en strikt low-FODMAP behandling.

Under fem tillfällen à ca 75 minuter får du information om IBS, mat vid IBS, FODMAP och stresshantering – alla viktiga verktyg för att just du ska kunna minska dina IBS-symtom. Under det femte och sista kurstillfället gör vi tillsammans en utvärdering och kursledaren besvarar frågor. Under IBS-kursen får du träffa andra deltagare som har liknade symtom som du, vilket ofta kan vara värdefullt i sig. Det är svårt att själv se mönster i sitt kostintag varför kontakt med dietist ofta är nödvändig för bästa resultat.

Erfarenhet och vetenskapliga studier visar att cirka 75% får symtomförbättringar. Wetterhälsans IBS-kurs visar samma siffror.
Ta chansen och boka in dig på en kurs som kan förändra ditt liv.

 

VILKA KAN VARA MED?

Patienter listade på Wetterhälsan. Vi välkomnar nya patienter att lista sig för att kunna delta i kursen.
IBS-kursen riktar sig till vuxna och äldre tonåringar.
Kursen ges på svenska.

 

PRIS

From 2018 hålls IBS-kursen i Wetterhälsans regi.
Kostnad per tillfälle; 250 kr.  Varje besök är frikortsgrundande och frikort gäller.
Vi välkomnar även nya patienter som genom listning till Wetterhälsan kan medverka på kursen.

Nästa kursstart:

Se Wetterhälsans hemsida. Här kan du även anmäla dig via Wetterhälsans onlinebokning.

 

 

 

Samarbetspartners