ENSKILDA BESÖK

Dietist Anna Hamilton träffar patienter för enskilda besök, 875 kr per besök se prislista. Dietisthälsans privata mottagning behandlar from 2018 IBS, mat vid träning och diabetes. För ohälsosamma matvanor samt undervikt vid KOL finns möjlighet för patienter listade på Wetterhälsan att träffa dietist via vårdcentralen.

IBS-KURS

From 2018 erbjuds IBS-kursen i Wetterhälsans regi.  Ca 75 % av patienter känner en klar förbättring efter avslutad kurs. Se IBS-kurs.

FÖRELÄSNING

Dietisthälsan ger föreläsningar för ditt företag. Kontakta Anna Hamilton anna@dietisthalsan.se

Samarbetspartners